Site menu:

“Mezi světem radikálních akademiků a lidí, kteří se pouští do boje se svými vykořisťovateli, je nutný intelektuální odstup – nutný je proto, že akademik říká jen své akademické věci, které jsou na míle vzdálené zkušenosti „chudých“ nebo kohokoli jiného, o kom mluví.”

skupina Aufheben

  • oblíbené weby

http://antifenix.noblogs.org/

105 best images about Anarchist Art on Pinterest | Freedom ...

libcom fan art

RSS Sol!s

RSS Třídní válka

RSS Přátelé komunizace

RSS Kolektivně proti kapitálu

RSS Anarchistická federace

RSS Knihovnička Starého Krtka

RSS Historický spolek Zádruha

RSS For the animals

Site search

Categories

Svět nám podává jed a nutí nás provádět zbytečné a hnusné činnosti; vnucuje nám potřebu peněz a zbavuje nás vášnivých vztahů. Stárneme mezi muži a ženami, nemajícími žádné sny, jsme cizinci v realitě, neposkytující žádný prostor projevům štědrosti. Nejsme stoupenci sebezapírání. Jde prostě o to, že to nejlepší, co nám tato společnost může nabídnout (kariéra, sláva, náhlý zisk, „láska“), nás jednoduše vůbec nezajímá. Vydávání rozkazů se nám hnusí stejně jako jejich plnění. Jsme vykořisťováni jako kdokoli jiný a chceme s vykořisťováním skoncovat. Pro nás vzpoura nepotřebuje žádné jiné ospravedlnění.”

Anonym

Lukáš rád pročítá tyto weby

RSS Anarchist news

RSS Act for freedom now!

RSS Eelephant editions

RSS Seattle Solidarity Network

RSS Crimethinc

RSS 325

Boj o Řízkárnu

Reportáž z demonstrace proti Řízkárně

Zatýkání při močení na věznici

Solidární vzkaz anarchistům před vazební věznicí Praha – Ruzyně

Archives

Londonův Tulák po hvězdách

zdroj: oafed.noblogs.org

Přetiskujeme zajímavou recenzi od Lukáše Borla, který je živým důkazem, že ani zdi věznice nedokážou zničit touhu po svobodném a spravedlivém světě.

Tulák po hvězdách je první kniha, se kterou jsem přišel do kontaktu ve vězení. Daroval mi ji kluk, co se mnou byl na cele. Poprvé vyšla v roce 1915 a Jack London byl při psaní inspirován skutečným příběhem nevinného odsouzeného Edda Morrella, který podstoupil pět let samovazby.

Příběh se vztahuje k událostem v americké věznici v San Quentin, kde si hlavní postava odpykává doživotní vězení na základě obvinění z vraždy. Jeho situace se začne výrazně komplikovat, když je křivě obviněn z organizování vězeňské vzpoury, která však byla jen výsledek fantazií vězeňského práskače. Ten ve snaze šplhnout si u vedení, přichází s tvrzením, že do věznice byl propašován dynamit. Ve skutečnosti to ale byl jen kvalitní tabák. Správci věznice věří práskačovi a v panice zahajují vyšetřování. Přesněji řečeno mučivou kampaň za získání informací o tom, kde je ukrytý neexistující dynamit. Hlavní postava příběhu je tím nejvíce postižena. Tráví mnoho let na samovazbě v sevření svěrací kazajky. Utrpení se však s pomocí dalších samotkářů naučí zdolat. Získává schopnost dočasně „zmrtvolnět“ vlastní tělo aby nevnímal bolest, mohl tělo opustit a pohybovat se mimo vězení. Zatímco tělo lehávalo v kazajce, on venku prožíval dobrodružné děje v různém časovém období na různých místech.

Čas od času tohoto vězně „navštěvoval“ ředitel věznice v domění, že z něj konečně dostane informace o dynamitu. Odpovědí mu ale vždy byl výsměch vězně, který mu tvrdil, že mučivý trest pro něj nepředstavoval žádný problém. Provokativně navíc ředitele pobízel, aby mu svěrací kazajku utáhnul pevněji nebo mu na tělo dal ještě jednu či dvě. Ředitel zuřil a vězeň si to užíval.

Příběh této knihy má v sobě silné poselství. Ukazuje, jak jedinec dokáže vzdorovat destruktivním vášním mocných, pokud v sobě najde dost síly a odhodlání. Číst takový příběh ve vězení je hodně povzbuzující. Na závěr si neodpustím citaci z recenzované knihy:

„Pět let jsem prožil ve tmě. Říká se tomu samovazba. Lidé, kteří to přežili tomu říkají smrt zaživa. Avšak těchto pět let smrti zaživa jsem si dokázal získat svobodu jakou poznal jen málokdo. Jako nejpřísněji izolovaný vězeň jsem se toulal nejen světem, ale i časem. Ti, kteří mě uvěznili na bezvýznamných pár let, poskytli mi zcela nevědomky širý prostor věků.“

– recenzi napsal Lukáš Borl ve vazební věznici Litoměřice