Kdo je Lukáš Borl

Lukáš.Borl Lukáš Borl se narodil 1. března 1982 v severočeském městě Most a vyrůstal v zázemí dělnické rodiny. Po skončení základní školy, studoval obor elektrikář na odborném učilišti. V tomto období se kolem roku 1998 začal poprvé setkávat s myšlenkami anarchismu a to především díky kolektivu Aktivita Cabaret Voltaire (ACV). Tato organizace působící v několika místech v Česku se zabývala pořádáním benefičních koncertů, vydáváním časopisu Cabaret Voltaire zine, publikováním a distribucí brožur. Výrazná byla také podpora veřejných akcí anarchistického hnutí, jako byly protesty proti zasedání MMF a SB v Praze (září 2000), setkání k připomenutí výročí Kronštadtského povstání, antifašistické demonstrace, nebo tradiční anarchistická setkání k 1. máji. Lukáš se také díky ACV v roce 1999 poprvé setkal s taktikou blokády, když s dalšími lidmi bránil výstavbě supermarketu BILLA na místě litvínovského parku.

Ačkoliv kolektiv ACV měl k myšlenkám anarchismu blízko, měl také silně subkulturní ráz. Tomu však Lukáš později věnoval méně pozornosti a začal se více zabývat třídními boji v rámci anarchistického hnutí. Postupně opustil subkulturní pojetí anarchismu jako životního stylu a začal preferovat komunistický anarchismus (tzv. anarchokomunismus). Po rozpadu ACV se stal členem Federace sociálních anarchistů (FSA), později přejmenované na Federaci anarchistických skupin (FAS).

V té době byl také provozovatelem Čajovny & čítárny Ametyst ve Vtelně u Mostu. Ta sloužila jako zázemí pro aktivity, jako byly tématické diskuze, přednášky nebo promítání. Také zde byla distribuce anarchistických publikací. Po ukončení působení čajovny Ametyst a FAS, Lukáš svou působnost přesunul převážně do moravskoslezkého kraje. Zde se podílel hlavně na squatterských aktivitách kolem squatu Viktorie v obci Ropice.

Po několika měsících se vrátil zpět do severních Čech a inicioval vytvoření místní skupiny Československé anarchistické federace (ČSAF), později přejmenované na Anarchistickou federaci (Afed) . Ve federaci se zabýval především publikační činností, podporou squattingu a veřejných akcí jako jsou demonstrace nebo vzdělávací setkání.

V roce 2009 Lukáš byl u založení Asociace Alerta, která vznikla v reakci neonacistické provokace na litvínovském sídlišti Janov. Zpočátku lokálně a antifašisticky zaměřená skupina se později transformovala ve federaci skupin působících zejména v Mostě, Praze, Ústí nad Labem, Brně aj. Program asociace se postupně rozvinul v jasně antikapitalistický, očividně čerpající inspiraci v komunistické tradici anarchismu, ale i v některých směrech nestátotvorného marxismu jako je levý komunismus, operaismus nebo komunizační proud.

V roce 2012 stál Lukáš Borl u zrodu komunitního centra Ateneo v Mostě. Tento prostor sloužil téměř tři roky jako zázemí pro volnočasové a vždělávací aktivity. Projekt byl spravován kolektivně, bez tržních principů a bez závislosti na státních institucích. Po celou dobu si zachovával antikapitalistickou povahu a stal se živnou půdou pro anarchismem inspirované aktivity. Byla to třeba Mostecká solidární síť (MSS), která se pustila do konfliktů s firmou Zepter nebo s provozovatelem restaurace Řízkárna, který nevyplácí mzdy zaměstnancům.

28. dubna 2015 se Lukáš Borl stal společně s dalšími anarchisty obětí policejní operace Fénix. Byl zadržen v komunitním centru Ateneo. Policie mu zabavila mnoho věcí a předložila soudní příkaz k domovním prohlídkám na čtyřech místech, kde trávil čas. Odůvodnili to podezříváním Lukáše ze založení, podpory a propagace Sítě revolučních buněk (SRB). Po necelých dvou dnech byl Lukáš propuštěn, ve vazbě však zůstali 3 anarchisté.

Následující měsíce byl na Lukáše nasazen tým tajných policistů, kteří sledovali jeho pohyb a komunikaci. V obavách, že by mohl být uvězněn za své anarchistické postoje a aktivity, se Lukáš rozhodl vytratit z dohledu státní moci. V neděli 4. 9. 2016 byl Lukáš v Mostě zadržen policií a následně převezen do vazební věznice v Litoměřicích. Police Lukáše obvinila ze založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Podle police měl založit Síť revolučních buněk (SRB), podílet se na některých akcích SRB, sepsat některá komuniké SRB a všechna komuniké zveřejnit na webu Asociace Alerta. Dále policie tvrdí, že se dopustil přečinu poškození cizí věci a to 4x. Dvakrát při žhářském útoku na policejní auto. Jednou při žhářském útoku na dveře prodejny. A jednou nastříkáním dvou nápisů na zeď vazební věznice Praha Ruzyně. A nakonec policie tvrdí také to, že se Lukáš dopustil vydírání provozovatele restaurace Řízkárna a pozměňování úřední listiny.

Lukáš byl propuštěn z vazební věznice 13. 4. 2017. Soud v kauze Fénix 2 probíhá od dubna 2019. Po více než dvou letech skončilo hlavní líčení. Soud Lukáše uznal vinným z posprejování věznice a také, že se prokazoval pozměněnými doklady totožnosti. Předsedkyně senátu Dagmar Šebková ale upustila od potrestání, prože skutky nebyly závažné a také se staly už před dlouhou dobou. Lukáš byl zprostěn obvinění z vydírání, poškozování cizí věci a také založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod.  Rozsudek není pravomocný, státní zástupce Václav Richter se na místě odvolal.

lukynda( @ )riseup.net