Site menu:

“Mezi světem radikálních akademiků a lidí, kteří se pouští do boje se svými vykořisťovateli, je nutný intelektuální odstup – nutný je proto, že akademik říká jen své akademické věci, které jsou na míle vzdálené zkušenosti „chudých“ nebo kohokoli jiného, o kom mluví.”

skupina Aufheben

  • oblíbené weby

http://antifenix.noblogs.org/

105 best images about Anarchist Art on Pinterest | Freedom ...

libcom fan art

RSS Sol!s

RSS Třídní válka

RSS Přátelé komunizace

RSS Kolektivně proti kapitálu

RSS Anarchistická federace

RSS Knihovnička Starého Krtka

RSS Historický spolek Zádruha

RSS For the animals

Kdo je Lukáš Borl

Lukáš.Borl Lukáš Borl se narodil 1. března 1982 v severočeském městě Most a vyrůstal v zázemí dělnické rodiny. Po skončení základní školy, studoval obor elektrikář na odborném učilišti. V tomto období se kolem roku 1998 začal poprvé setkávat s myšlenkami anarchismu a to především díky kolektivu Aktivita Cabaret Voltaire (ACV). Tato organizace působící v několika místech v Česku se zabývala pořádáním benefičních koncertů, vydáváním časopisu Cabaret Voltaire zine, publikováním a distribucí brožur. Výrazná byla také podpora veřejných akcí anarchistického hnutí, jako byly protesty proti zasedání MMF a SB v Praze (září 2000), setkání k připomenutí výročí Kronštadtského povstání, antifašistické demonstrace, nebo tradiční anarchistická setkání k 1. máji. Lukáš se také díky ACV v roce 1999 poprvé setkal s taktikou blokády, když s dalšími lidmi bránil výstavbě supermarketu BILLA na místě litvínovského parku.

Ačkoliv kolektiv ACV měl k myšlenkám anarchismu blízko, měl také silně subkulturní ráz. Tomu však Lukáš později věnoval méně pozornosti a začal se více zabývat třídními boji v rámci anarchistického hnutí. Postupně opustil subkulturní pojetí anarchismu jako životního stylu a začal preferovat komunistický anarchismus (tzv. anarchokomunismus). Po rozpadu ACV se stal členem Federace sociálních anarchistů (FSA), později přejmenované na Federaci anarchistických skupin (FAS).

V té době byl také provozovatelem Čajovny & čítárny Ametyst ve Vtelně u Mostu. Ta sloužila jako zázemí pro aktivity, jako byly tématické diskuze, přednášky nebo promítání. Také zde byla distribuce anarchistických publikací. Po ukončení působení čajovny Ametyst a FAS, Lukáš svou působnost přesunul převážně do moravskoslezkého kraje. Zde se podílel hlavně na squatterských aktivitách kolem squatu Viktorie v obci Ropice.

Po několika měsících se vrátil zpět do severních Čech a inicioval vytvoření místní skupiny Československé anarchistické federace (ČSAF), později přejmenované na Anarchistickou federaci (Afed) . Ve federaci se zabýval především publikační činností, podporou squattingu a veřejných akcí jako jsou demonstrace nebo vzdělávací setkání.

V roce 2009 Lukáš byl u založení Asociace Alerta, která vznikla v reakci neonacistické provokace na litvínovském sídlišti Janov. Zpočátku lokálně a antifašisticky zaměřená skupina se později transformovala ve federaci skupin působících zejména v Mostě, Praze, Ústí nad Labem, Brně aj. Program asociace se postupně rozvinul v jasně antikapitalistický, očividně čerpající inspiraci v komunistické tradici anarchismu, ale i v některých směrech nestátotvorného marxismu jako je levý komunismus, operaismus nebo komunizační proud.

V roce 2012 stál Lukáš Borl u zrodu komunitního centra Ateneo v Mostě. Tento prostor sloužil téměř tři roky jako zázemí pro volnočasové a vždělávací aktivity. Projekt byl spravován kolektivně, bez tržních principů a bez závislosti na státních institucích. Po celou dobu si zachovával antikapitalistickou povahu a stal se živnou půdou pro anarchismem inspirované aktivity. Byla to třeba Mostecká solidární síť (MSS), která se pustila do konfliktů s firmou Zepter nebo s provozovatelem restaurace Řízkárna, který nevyplácí mzdy zaměstnancům.

28. dubna 2015 se Lukáš Borl stal společně s dalšími anarchisty obětí policejní operace Fénix. Byl zadržen v komunitním centru Ateneo. Policie mu zabavila mnoho věcí a předložila soudní příkaz k domovním prohlídkám na čtyřech místech, kde trávil čas. Odůvodnili to podezříváním Lukáše ze založení, podpory a propagace Sítě revolučních buněk (SRB). Po necelých dvou dnech byl Lukáš propuštěn, ve vazbě však zůstali 3 anarchisté.

Následující měsíce byl na Lukáše nasazen tým tajných policistů, kteří sledovali jeho pohyb a komunikaci. V obavách, že by mohl být uvězněn za své anarchistické postoje a aktivity, se Lukáš rozhodl vytratit z dohledu státní moci. V neděli 4. 9. 2016 byl Lukáš v Mostě zadržen policií a následně převezen do vazební věznice v Litoměřicích. Police Lukáše obvinila ze založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Podle police měl založit Síť revolučních buněk (SRB), podílet se na některých akcích SRB, sepsat některá komuniké SRB a všechna komuniké zveřejnit na webu Asociace Alerta. Dále policie tvrdí, že se dopustil přečinu poškození cizí věci a to 4x. Dvakrát při žhářském útoku na policejní auto. Jednou při žhářském útoku na dveře prodejny. A jednou nastříkáním dvou nápisů na zeď vazební věznice Praha Ruzyně. A nakonec policie tvrdí také to, že se Lukáš dopustil vydírání provozovatele restaurace Řízkárna a pozměňování úřední listiny.

Lukáš byl propuštěn z vazební věznice 13. 4. 2017. Soud v kauze Fénix 2 probíhá od dubna 2019 a vypadá to, že ještě dlouho bude pokračovat.

lukynda( @ )riseup.net