O archivu

Lukáš.BorlSmyslem tohoto archivu je shromažďovat texty, videa a jiné materiály od Lukáše Borla nebo s ním související. Ne proto aby byl zbožňován či vychvalován jako bezchybný a neomylný nositel pravdy. Takový skutečně není. Archiv vznikl spíše proto ať jeho tvorba, myšlenky a činy mohou být studovány nebo se stát inspirací pro tvorbu, myšlenky a činy ostatních.

Lukáš je člověk propagující myšlenky sociální rovnosti. Kdo ho zná ten ví, že k autoritám vyjadřuje stejný odpor jako k myšlence, že on sám by měl být autoritou pro druhé. Ačkoliv se často snaží inspirovat druhé, vždy lpí na tom aby nebyl slepě následován a idealizován. Tento archiv tedy neslouží k budování kultu osobnosti Lukáše ani nikoho jiného. Je to jen shromaždiště informací, dat a formulovaných myšlenek jednoho člověka. Analyzuj je, schvaluj či kritizuj. Sdílej je nebo se jimi inspiruj. Zkrátka, nalož s nimi jak chceš.