Site menu:

“Mezi světem radikálních akademiků a lidí, kteří se pouští do boje se svými vykořisťovateli, je nutný intelektuální odstup – nutný je proto, že akademik říká jen své akademické věci, které jsou na míle vzdálené zkušenosti „chudých“ nebo kohokoli jiného, o kom mluví.”

skupina Aufheben

Lukáš rád pročítá tyto weby

http://antifenix.noblogs.org/

Czarna Teoria

libcom fan art

RSS Sol!s

RSS Třídní válka

RSS Přátelé komunizace

RSS Kolektivně proti kapitálu

RSS Anarchistická federace

RSS Knihovnička Starého Krtka

RSS Historický spolek Zádruha

RSS For the animals

Recent Comments

Site search

Categories

Svět nám podává jed a nutí nás provádět zbytečné a hnusné činnosti; vnucuje nám potřebu peněz a zbavuje nás vášnivých vztahů. Stárneme mezi muži a ženami, nemajícími žádné sny, jsme cizinci v realitě, neposkytující žádný prostor projevům štědrosti. Nejsme stoupenci sebezapírání. Jde prostě o to, že to nejlepší, co nám tato společnost může nabídnout (kariéra, sláva, náhlý zisk, „láska“), nás jednoduše vůbec nezajímá. Vydávání rozkazů se nám hnusí stejně jako jejich plnění. Jsme vykořisťováni jako kdokoli jiný a chceme s vykořisťováním skoncovat. Pro nás vzpoura nepotřebuje žádné jiné ospravedlnění.”

Anonym

Lukáš rád pročítá tyto weby

RSS Anarchist news

RSS Act for freedom now!

RSS Eelephant editions

RSS Seattle Solidarity Network

RSS Sobre l’Operació Pandora

RSS Anarhija.info

RSS Crimethinc

RSS Insurrection news

RSS 325

RSS Black & Pink

Boj o Řízkárnu

Reportáž z demonstrace proti Řízkárně

Zatýkání při močení na věznici

Solidární vzkaz anarchistům před vazební věznicí Praha – Ruzyně

Archives

Kdo by měl rozhodovat o budoucnosti Šatovky?

https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fimg.cncenter.cz%2Fimg%2F12%2Fnormal510%2F4001544-img-squatteri-praha-satovka-policie-v0.jpg%3Fv%3D0&f=1Nejsem squatter ze Šatovky ani obyvatel šárecké lokality. Přesto bych se rád vyjádřil k Otevřenému dopisu spolku Šáreckého údolí squatterům, i k okolnostem kolem obsazené budovy.

Dopis spolku je napsán uhlazeným jazykem a to mu jistě zajistí podporu některých čtenářů. Jenže jeho obsah sděluje věci, které za podporu nestojí. Argumentačně totiž staví hlavně na principech, konzervujících nepěkný stav ve kterém se nacházíme. Konkrétně pak společenský systém, umožňující koncentraci ohromné moci a bohatství v rukou hrstky na úkor většiny.

„Naše demokracie, naše instituce jsou tak dobré a tak kvalitní, jak s
nimi budeme jako občané nakládat.“ píše výbor spolku. Snaží se tím hájit tvrzení, že jediný legitimní a možný způsob správy věcí veřejných, je skrze zastupitele a jejich byrokratické instituce. Jenže jsou to opravdu naše instituce a naše demokracie?

K volbám nechodím, pokynům byrokratů se musím podřizovat s nechutí proti mé vůli a v zastupitelské demokracii žít nechci. Nejsem zdaleka jediný,
kdo to tak má. Je nás mnoho na území ČR a ještě více v dalších částech světa. Jak někdo tedy může tvrdit o demokracii a její institucích, že jsou naše? „Dostali důvěru k tomu, aby za nás jednali a rozhodovali o našich potřebách.“ píše spolek. Mou důvěru ale rozhodně nedostali a přesto rozhodují o mých potřebách způsobem, se kterým zásadně nesouhlasím. Dělají to, ikdyž si to nepřeji.

Spolek Šáreckého údolí se znepokojuje nad jednáním squatterů se slovy
„Je škoda, že se odmítáte zapojit do hledání vzájemně výhodného řešení a přistupujete k problému silově a autoritářsky.“ Mě ani squatterského kolektivu ze Šatovky se ale nikdo neptal jestli chceme žít pod vládou parlamentně-demokratického režimu. Byla nám vnucena a snahy o jiné možnosti bývají vždy potlačeny. Není právě toto silový a autoritářský přístup?

Navíc, je zde budova ve městské správě, která však bez využití chátrá. Zvolené zastupitelstvo má zákonný mandát s tím něco udělat, ale neděje se to. Oproti tomu squatteři sice nebyli nikým voleni, ale jednají způsobem, který budově navrací sociální funkce a zabraňuje postupu chátrání. Proč bychom měli přistoupit na tvrzení, že jednání starosty a zastupitelů je legitimní, zatímco squatterů ne? Není důležité na koho straně je zákon, ale které jednání dává smysl a je společensky prospěšné. V tomto případě je jím jednoznačně to squatterské.

Spolek Šáreckého údolí v otevřeném dopisu tvrdí že „Na počátku léta roku 2017 přijalo zastupitelstvo napříč všemi stranami přelomové usnesení, ve kterém se zavazuje začít koncepčně řešit obnovu a rozvoj Šáreckého údolí. Město tak dokázalo, že reálná spolupráce s občany může fungovat.“

Jenže, jedna věc je přijetí usnesení. Jiná je splnění věcí v něm uvedených. Kolik jsme už slyšeli nesplněných slibů od zastupitelů? Kolik zaznělo účelových lží o plánech s budovami ze kterých byli násilně vyklizeny squatterské kolektivy? Squat Milada byl vyklizen v roce 2009. Starosta to v mediích zdůvodňoval tvrzením, že squatterům budova nepatří a je potřeba ji zkulturnit. Je rok 2018 a budova od vyklizení chátrá a prší dovnitř děravou střechou. Můžeme se podívat i na bývalé lázně na Albertově nebo na usedlost Cibulka. Pohled to bude stejně smutný.

Podle Spolku Šáreckého údolí jsou s budovou Šatovky velké plány, ale „Než proběhnou všechna rozhodnutí a přípravné práce, uběhnou možná dva, ale spíše tři nebo čtyři roky.“

I kdybychom připustili možnost, že k tomu skutečně dojde, stále to není odpověď na otázku proč má být budova několik dalších let bez využití. Situace je to zajisté dost absurdní. Squatteři totiž mají smysluplné plány na užívání budovy už teď. Policie se jim v tom však snaží zabránit. Někteří občané jim zase dopisem vzkazují, že raději uvidí budovu dlouhodobě legálně prázdnou, než se squattery obcházejícími pravidla. Přehlížejí přitom absurdnost takových pravidel.

„Pro každou nemovitost je vhodné, pokud je v ní základní provozní režim, vytápí se a větrá.“ tvrdí Spolek Šáreckého údolí. Naprosto souhlasím. Otázkou ale je, kdo bude udržovat provoz, topit a větrat v nemovitosti, ze které budou vyhnáni squatteři?

– Článek zpracoval Lukáš Borl 12.2. 2018

Write a comment