Site menu:

“Mezi světem radikálních akademiků a lidí, kteří se pouští do boje se svými vykořisťovateli, je nutný intelektuální odstup – nutný je proto, že akademik říká jen své akademické věci, které jsou na míle vzdálené zkušenosti „chudých“ nebo kohokoli jiného, o kom mluví.”

skupina Aufheben

Lukáš rád pročítá tyto weby

http://antifenix.noblogs.org/

Czarna Teoria

libcom fan art

RSS Sol!s

RSS Třídní válka

RSS Přátelé komunizace

RSS Kolektivně proti kapitálu

RSS Anarchistická federace

RSS Knihovnička Starého Krtka

RSS Historický spolek Zádruha

RSS For the animals

Recent Comments

Site search

Categories

Svět nám podává jed a nutí nás provádět zbytečné a hnusné činnosti; vnucuje nám potřebu peněz a zbavuje nás vášnivých vztahů. Stárneme mezi muži a ženami, nemajícími žádné sny, jsme cizinci v realitě, neposkytující žádný prostor projevům štědrosti. Nejsme stoupenci sebezapírání. Jde prostě o to, že to nejlepší, co nám tato společnost může nabídnout (kariéra, sláva, náhlý zisk, „láska“), nás jednoduše vůbec nezajímá. Vydávání rozkazů se nám hnusí stejně jako jejich plnění. Jsme vykořisťováni jako kdokoli jiný a chceme s vykořisťováním skoncovat. Pro nás vzpoura nepotřebuje žádné jiné ospravedlnění.”

Anonym

Lukáš rád pročítá tyto weby

RSS Anarchist news

RSS Act for freedom now!

RSS Eelephant editions

RSS Seattle Solidarity Network

RSS Sobre l’Operació Pandora

RSS Anarhija.info

RSS Crimethinc

RSS Its going down

RSS 325

RSS Black & Pink

Boj o Řízkárnu

Reportáž z demonstrace proti Řízkárně

Zatýkání při močení na věznici

Solidární vzkaz anarchistům před vazební věznicí Praha – Ruzyně

Archives

Wiadomość od Lukasa Borla do strajkujących więźniów w USA

czarnateoria.noblogs.org

Nazywam się Lukáš Borl. Mam 34 lata i obecnie jestem przetrzymywany w areszcie więziennym w Republice Czeskiej, w Europie. Jestem anarchistą i wyrażam moją solidarność ze wszystkimi uciskanymi i wyzyskiwanymi ludźmi dookoła świata bez względu na ich pochodzenie, orientację seksualną i płeć.

Z tego względu zdecydowałem się wysłać kilka słów solidarności do więźniów w USA, gdzie, według dostępnych mi informacji, 9.9.2016r. zaczął się strajk generalny pracujących więźniów. Bez względu na to, co zrobili, bez względu na to jak procedury kryminalne to kategoryzują, chcę wyrazić moje wsparcie dla każdego strajkującego więźnia na terenie całego USA.

Każda osoba, bez wyjątku, ma prawo do szacunku i ludzkiej godności. Wszystkie więzienia depczą te prawa w różny sposób. Na przykład, osoba, której godność została odebrana przez więzienie, poprzez pracę tam jest dodatkowo narażona na wyzysk. Jako więźniowie, pracujecie ciężko w trudnych warunkach i często zagrażającym waszemu zdrowiu. Czas spędzony w pracy jest zarządzany przez szefów, a owoce tej pracy zabierane są przez kapitalistów. Z jednej strony jest wzrost bogactwa przedsiębiorstw, a z drugiej, wy: poniżeni i wykorzystywani ludzie, którzy tworzą zysk produkowany własną pracą. Niemożliwa do pogodzenia sprzeczność tych dwóch światów jest oczywista. Decyzja o strajku jest legalną formą walki w celu zakończenia tego wyzysku. Rozumiem tę walkę i popieram ją. Chcę wam przekazać, że wasza walka jest również moją walką. Dzielimy tę samą rzeczywistość jako ludzie cierpiący, znajdujący się pod kontrolą kapitału i państwa. Spotykamy się w walce, by pozbyć się dyktatury. Dyktatury, która możemy poczuć wszędzie: w więzieniach i na zewnątrz nich, w pracy i na bezrobociu. Wyzysk i opresja przenikają nasze życia przez cały czas. Wasz strajk jest istotnym wysiłkiem w dążeniu do zmiany tej sytuacji.

Życzę wam i sobie również, żeby strajk rozrósł się i oparł się represjom. Życzę wam i sobie również, żebym mógł włączyć się także w inne, istotne walki w więzieniach i na zewnątrz nich. Życzę wam i sobie również, żeby strajk nie upadł w błoto socjaldemokratycznej polityki i pokoju społecznego z wyzyskiwaczami, ponieważ droga do wolności nie prowadzi do przez reformy wyzysku, ale tylko przez jego likwidację. Życzę wam i sobie również, żeby strajk wykraczał poza reformistyczne żądania zmiany reżimu więziennego i polepszenia warunków pracy. Wszystkie więzienia świata i każda opłacana i nieopłacana praca w tych więzieniach, i na zewnątrz nich są częścią dyktatury kapitału. Walczmy, by tego zakazać, a nie by zreformować więzienia i formy wyzysku. Nie prośmy o nic. Weźmy to, co należy do nas. Nasze życia i ludzką godność człowieka. Więzienia, państwa i kapitalizm – wszystko musi upaść.

Do wszystkich uwięzionych w Stanach Zjednoczonych: jestem z wami w tej walce. Będę przekazywał informację o waszym strajku i nawoływał anarchistyczne grupy do solidarności i wsparcia.

W solidarności, z aresztu więziennego w Litoměřice, w Republice Czeskiej.
Lukáš Borl
10.9.2016

Write a comment