Site menu:

“Mezi světem radikálních akademiků a lidí, kteří se pouští do boje se svými vykořisťovateli, je nutný intelektuální odstup – nutný je proto, že akademik říká jen své akademické věci, které jsou na míle vzdálené zkušenosti „chudých“ nebo kohokoli jiného, o kom mluví.”

skupina Aufheben

Lukáš rád pročítá tyto weby

http://antifenix.noblogs.org/

Czarna Teoria

libcom fan art

RSS Sol!s

RSS Třídní válka

RSS Přátelé komunizace

RSS Kolektivně proti kapitálu

RSS Anarchistická federace

RSS Knihovnička Starého Krtka

RSS Historický spolek Zádruha

RSS For the animals

Recent Comments

Site search

Categories

Svět nám podává jed a nutí nás provádět zbytečné a hnusné činnosti; vnucuje nám potřebu peněz a zbavuje nás vášnivých vztahů. Stárneme mezi muži a ženami, nemajícími žádné sny, jsme cizinci v realitě, neposkytující žádný prostor projevům štědrosti. Nejsme stoupenci sebezapírání. Jde prostě o to, že to nejlepší, co nám tato společnost může nabídnout (kariéra, sláva, náhlý zisk, „láska“), nás jednoduše vůbec nezajímá. Vydávání rozkazů se nám hnusí stejně jako jejich plnění. Jsme vykořisťováni jako kdokoli jiný a chceme s vykořisťováním skoncovat. Pro nás vzpoura nepotřebuje žádné jiné ospravedlnění.”

Anonym

Lukáš rád pročítá tyto weby

RSS Anarchist news

RSS Act for freedom now!

RSS Eelephant editions

RSS Seattle Solidarity Network

RSS Crimethinc

RSS 325

Boj o Řízkárnu

Reportáž z demonstrace proti Řízkárně

Zatýkání při močení na věznici

Solidární vzkaz anarchistům před vazební věznicí Praha – Ruzyně

Archives

Vyjádření k mému zatčení

antifenix.noblogs.org

V neděli 4.9.2016 jsem byl v Mostě zadržen policií a následně převezen do vazební věznice v Litoměřicích. Stalo se to, co jsem si nepřál, ale celou dobu věděl, že k tomu může kdykoliv dojít. Dlouhá psychická příprava na takové události mi teď naštěstí umožnuje zvládat s klidem řadu nepříjemných situací, kterým jsem nyní vystaven nejen já, ale zřejmě i mě blízcí lidé.

Byl jsem zajat těmi, co hájí panství kapitálu nad našimi životy. Nic to však nemění na mé vůli pokračovat po cestě, kterou jsem si vybral. Budu nadále bořit i tvořit. Bojovat a milovat. Zůstávám anarchistou se vším, co k tomu patří. Rozhodl jsem se prozatím sepsat jen několik odstavců k mému uvěznění. Zajisté se brzy vyjádřím i k dalším tématům, která považuji za důležitá.

Před zatčením

Není žádným tajemstvím, že jsem se v jistém momentu rozhodl “zmizet” v obavách, že policie plánuje mé uvězneění. Své teorie a důvody jsem vyjádřil ve svém textu Zmizení z dohledu státní moci, které publikovaly různé weby anarchistického hnutí. Volba, kterou jsem udělal, mi umožnila dlouhé měsíce žít skrytě a celkem šťastně. Volně jsem se pohyboval a měl kvalitní stravu. Domovem pro mě byl celý svět a v něm jsem nalézal svá útočiště pro kulturní a sociální bytí. Emoční a materiální zabezpečení mi dalo energii dál pokračovat v bojích za emancipaci. Věděl jsem, jaká rizika jsou s tím spojena, ale nikdy jsem neuvažoval o tom s tím skončit. Neuvažuju o tom ani teď. Vymaněni se z diktatury států a kapitalismu je natolik přitažlivý cíl, že není možné od něj odvrátit mou pozornost. Dokonce ani tím, že mi mocní hrozí prstem, obuškem, kriminálem… Být anarchistou pro mě znamená takové hrozby přijmout jako nevyhnutelný důsledek mnou vyjádřené touhy po svobodě. Jako jev spojený s každodeností rebela. Jev, kterému se nemohu vyhnout, ale mohu mu vzdorovat. A taky že to dělám a budu dělat.

Okolnosti zatčení

Policie mě zatkla v Mostě, tedy ve městě, kde jsem se narodil a dlouhou dobu žil. Mám tu část rodiny a mnoho přátel. S některými jsme v Mostě provozovali komunitní centrum Ateneo a organizovali dlouhou řadu akcí souvisejících s anarchistickým hnutím. Zkrátka, má osoba v tomto městě je dost známá jak obyvatelstvu, tak policii a byrokratům.

Někteří lidé budou považovat za projev “hlouposti”, že jsem se rozhodl přijít právě do tohoto města v době, kdy na mě byl vydán evropský zatykač. I kdyby si to mysleli mí nejbližší, nebudu jim to mít za zlé. Oni na věc nahlížejí z jiné pozice, než já. Rozumím tedy tomu, že někteří třeba nenaleznou pochopení pro myšlenky a činy člověka, který se pohyboval delší dobu v undergroundu. Existence člověka na útěku je spojena s odloučením od blízkých osob, se kterými dříve byl v úzkém a častém kontaktu. Je to jedna z nejnáročnějších věcí se kterou se člověk v takové situaci musí vyrovnávat. Shánění prostředků, jídla, úkrytů nebo zajišťování bezpečnosti jsou oproti tomu celkem snadné úkoly. Jsou dva způsoby, jak na to odloučení lze reagovat. Buď ho pasivně přijmout a tím se vystavit trápení a nekončící frustraci. Nebo se pokusit odloučení překonat občasnými kontakty, čímž se ovšem výrazně zvyšuje riziko dopadení policií. Já se “instinktivně” přiklonil k této druhé možnosti. Věděl jsem, co mi hrozí a o co mohu přijít. Věděl jsem ale také, že v izolaci mohu přijít o hodnotu, která je pro mne velmi důležitá – kontakty s lidmi, na kterých mi záleží a kterým záleží na mě. Právě proto jsem se odhodlal vstoupit do Mostu s vědomím rizik.

Vše mohlo proběhnout hladce a já bych se brzy přesunul na bezpečnější místo, nebyl to těžký úkol a pečlivě jsem se na něj připravil. Jenže jak každý jistě ví, do života někdy vstupují nečekané děje, které jedinec nemůže předvídat a není v jeho moci je zvrátit. V takových případech nepomůže ani příprava ani vůle nebo schopnosti. Člověk je vláčen událostmi bez toho, aby jim mohl předejít nebo je změnit. Přesně k tomu došlo v mém případě. Důsledkem toho se mi nejen nepodařilo navázat kontakt, ale navíc jsem byl zatčený. Nebudu nyní rozvádět proč a jak přesně k tomu došlo. Možná se k tomu ještě někdy vrátím.

Usnesení policie

Krátce po zatčení mi bylo předáno usnesení o zahájení trestního stíhání. K celé věci jsem se rozhodl využít práva nevypovídat. Případ vyšetřuje policejní útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Viní mě ze založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Podle ÚOOZ jsem založil Síť revolučních buněk (SRB), podílel na některých akcích SRB, sepsal některá komuniké SRB a všechna komuniké zveřejnil na webu Asociace Alerta. Dále tvrdí, že jsem se dopustil přečinu poškození cizí věci a to 4x. Dvakrát při žhářském útoku na policejní auto. Jendou při žhářském útoku na dveře prodejny. A jednou nastříkáním dvou nápisů na zeď vazební věznice Praha Ruzyně. A nakonec ÚOOZ tvrdí také to, že jsem se dopustil vydírání provozovatele restaurace Řízkárna.

Pozorně jsem nastudoval usnesení abych zjistil, na čem ÚOOZ zakládá svá přesvědčení, že jsem se dopustil uvedených činů. Upřímně, velmi mě to uklidnilo, protože uvedené “důkazy” jsou směs spekulací a vyhodnocení “stop”, které ve skutečnosti neprokazují mou účast na těch činech.

Obhajoba

Jak je známo, nechovám sympatie k soudnímu systému. Považuju ho za součást represivních nástrojů kapitalismu, jehož jsem odpůrcem. Přesto jsem se rozhodl zkusit se obhájit u soudu s ohledem na vratkost “důkazů”, které proti mě ÚOOZ předkládá. Uvědomuji si, že tato volba znamená bojovat na území nepřátel s omezenými prostředky, které mi ponechají. Proto nepodléhám přehnaným očekáváním ani iluzím, že soud je nezávislá instituce, která může sloužit emancipačnímu boji.

Budu se u soudu obhajovat, ale i nadále si stojím za tvrzením, že anarchistický boj musí vycházet primárně z podvratné logiky přímých akcí nikoliv ze spoléhání se na institucionální nástrojestátu a nepřímé (zastupiteli zprostředkované) formy akcí. Z toho, co dlouhé roky říkám a dělám, je jasně čitelné, jaké druhy boje upřednostňuji. Budu podle toho dál jednat a žádám o to i ostatní lidi, co se mnou solidarizují.

Stále nebezpečný a ozbrojený

V době mého skrývání mě policie a média označili za nebezpečného a ozbrojeného. Potvrdil jsem to v textu – Lukáš Borl v hledáčku policie. Po zatčení mi policie odebrala pepřový obraný sprej, kovový boxer, plynovou pistoli se dvěma zásobníky a 23 náboji (pozn. tyto zbraně jsou v ČR legálně dostupné i bez zbrojního průkazu). Nyní mě drží ve vězení. Já si však stále stojím za tím, že jsem nebezpečný a ozbrojený. Nebezpečný (pro kapitalismus), protože i za mřížemi se odmítám adaptovat na podmínky vykořisťování a podněcuji druhé, aby se proti nim bouřili. Jsem stále ozbrojený, protože mou ochotu být solidární mi nedokázali odebrat a zaprotokolovat jako věc důležitou pro trestní řízení. Solidární a vzpurné jednání jsou zbraně, které mám stále pod kontrolou. Jsem připraven je použít. Dělal jsem to, dělám to a budu to dělat.

Terén boje

Jako anarchista jsem si byl vždy vědom možnosti zatčení. Každý režim přeci potlačuje svou opozici takovým způsobem. Teď jsem ve vazbě, ale nepovažuji to za konec anarchistické cesty. Vězení je jen jednou z mnoha fází, kterou revolucionář může (ale nemusí) projít. Není to konec. Jen změna okolností terénu na kterém teď budu vstupovat do dalších bojů proti původcům útlaku. Těší mě, že do těchto bojů mohu stále vstupovat společně s dalšími anarchisty a anarchistkami. S těmi, co chápou, že kolektivní boj je jediné východisko z bahna kapitalismu.

Solidární akce

Každý, kdo cítí potřebu mě podpořit může volit z dlouhé řady možností. Prostředky a načasování, ať volí každý podle vlastních úvah. Nebudu nikomu říkat, co a jak. Vysloveně si ale nepřeji, aby se kdokoliv za mě a bez mého souhlasu distancoval od přímých akcí realizovaných na mou podporu. Nebudu-li s nějakou akcí souhlasit, tak svou kritiku vyjádřím sám, budu-li to považovat za důležité.

Malá rada pro ty, co pochybují o tom, jaké akce bych uvítal: informujte se o mé minulosti, čímž pochopíte, jaké zastávám ideové pozice. Stanou-li se pro vás čitelné moje postoje, rozpadnou se vaše pochybnosti o tom, jaké akce bych uvítal a jaké nikoliv. Není na co čekat.

Žádný sociální smír s těmi, co nás vykořisťují a utlačují. Boj pokračuje!

S anarchistickými pozdravy z vězení, váš bratr, přítel, soudruh
Lukáš Borl – 11.9.2016, Litoměřice

Lukáš Borl 1.3.1982
Vazební věznice Litoměřice
Veitova 1
412 81 Litoměřice

Comments

Trackback from แทงบอล
Time 2019/11/29 at 01:38

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Comment from 먹튀검증
Time 2019/11/29 at 16:36

A good way to combat stress is to take a break from the daily chores and indulge in sports and games for some time each day.

Comment from 토토사이트
Time 2019/11/29 at 16:37

Different hobbies have different effects on the individual. Like, playing outdoor sports keeps one fit and healthy, while playing indoor games like chess and Sudoku, keeps the mind engaged and sharp

Comment from 19가이드
Time 2019/11/29 at 16:38

hello guys, Are you a movie fanatic? or want to have a movie marathon? here it is!! just click the link and enjoy watching movies.
drama, comedy, suspense thriller. or horror. anykind of movie it will listed in my blog. Please visit my blog and it is FREE.~~
i will update this everyday~~ to make you feel happy~~
There are some brilliant award-winning, genre-changing, thought-provoking?movies?streaming right now on??19가이드???. Here’s the very best.?

Comment from 19가이드
Time 2019/11/29 at 16:40

hello guys, Are you a movie fanatic? or want to have a movie marathon? here it is!! just click the link and enjoy watching movies.
drama, comedy, suspense thriller. or horror. anykind of movie it will listed in my blog. Please visit my blog and it is FREE.~~
i will update this everyday~~ to make you feel happy~~
There are some brilliant award-winning, genre-changing, thought-provoking?movies?streaming right now on??19가이드???. Here’s the very best.?
!!!

Trackback from dang ky v9bet
Time 2019/12/01 at 00:24

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Comment from 스포츠토토
Time 2019/12/01 at 15:03

I like what you guys are up also. Such smart work and reporting!
Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys
to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

Comment from 토토
Time 2019/12/01 at 15:04

It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content.

Comment from 온카지노사이트
Time 2019/12/01 at 15:05

The key to staying fit is following a healthy lifestyle that includes a healthy diet and exercise. Different outdoor sports such as cycling, swimming, football, basketball, etc are a good way to exercise. These do not only help in keeping our physical health intact but are also a good way to stay fit mentally.

Comment from 토토사이트
Time 2019/12/03 at 07:49

It is the best time to make some plans for the future
and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions.
Perhaps you can write next articles referring to this
article. I desire to read more things about it!

Comment from 카지노사이트777
Time 2019/12/03 at 07:50

My homepage is a live baccarat site. This is a site / blog that introduces only the best major players in casinos and baccarat. Enjoy a variety of games safely, including 100% proven safe casino and Speed ??Baccarat Hotel Casino Sportoto Poker. Click the link to go. Have a nice day!

Trackback from limobook
Time 2019/12/03 at 17:39

… [Trackback]

[…] Here you can find 30534 additional Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Comment from 먹튀검증
Time 2019/12/04 at 05:49

You might try adding a video or a picture or two to grab people excited about everything’ve written. Just my
opinion, it would bring your posts a little livelier.

Comment from 토토사이트
Time 2019/12/04 at 05:50

Hi! I just wish to give you a huge thumbs up for the great info you have here on this post.
I am coming back to your blog for more soon.

Comment from 19가이드
Time 2019/12/04 at 05:52

I think this is one of the most important information for me.
And, I am very impressed with your article, but I will try to solve some common problems.

Trackback from Attitude Seed Bank Reviews
Time 2019/12/04 at 23:19

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from link m88
Time 2019/12/05 at 00:56

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Tibro Mumbai
Time 2019/12/05 at 02:30

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Comment from 파워볼
Time 2019/12/05 at 12:46

What is Sports Toto and Proto?
Korean Sports Toto is a national utility, and history was first released on October 6, 2001. Since then, professional basketball was released in November 2001, professional golf in June 2004, professional baseball in July 2004, ssireum in September 2004 and professional volleyball in November 2006. Sports lottery. Also called sports lottery. The official name in our country is the sports betting ticket. It is issued by the Korea Sports Promotion Foundation. It is under way as a national gambling business to promote sports and raise the National Sports Promotion Fund. Toto, however, has a much lower refund rate than Toto abroad, with a race rate of 72 percent and a 50 percent lower than the 70 percent level.

Comment from 토토사이트
Time 2019/12/05 at 12:46

I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.

Comment from 카지노사이트777
Time 2019/12/05 at 12:47

you are actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent process on this subject!

Trackback from Departamentos en Venta en Chihuahua Guerrero
Time 2019/12/06 at 03:04

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Acala
Time 2019/12/07 at 03:05

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from 바카라사이트
Time 2019/12/07 at 03:29

… [Trackback]

[…] There you can find 35903 more Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from SMM Reseller Panel
Time 2019/12/07 at 03:43

… [Trackback]

[…] Find More Info here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from zürich switzerland
Time 2019/12/07 at 05:25

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from gramcik.com
Time 2019/12/07 at 06:03

… [Trackback]

[…] There you can find 5002 more Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from sherlyn popelka
Time 2019/12/07 at 06:19

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from http://www.autgram.com/
Time 2019/12/07 at 06:20

… [Trackback]

[…] Here you can find 27571 more Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from escort izmir
Time 2019/12/07 at 16:34

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from pikdo.net
Time 2019/12/07 at 18:39

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Tether USDT qr code generator
Time 2019/12/09 at 13:43

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from wedding dj york
Time 2019/12/09 at 15:57

… [Trackback]

[…] Find More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from เล่นบาคาร่าผ่านมือถือ
Time 2019/12/10 at 00:56

… [Trackback]

[…] Read More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Comment from 스포츠토토.me
Time 2019/12/10 at 16:57

Sports Toto and Toto are leisure games that predict the results before a match is held in athletics and receive a refund by rank according to the result

Comment from 토토픽인포
Time 2019/12/10 at 16:58

Great work! This is the type of information that are supposed to be shared across the internet.
Shame on the seek engines for now not positioning this put
up upper! Come on over and discuss with my web site . Thanks
=)

Comment from oncasinosite.info
Time 2019/12/10 at 16:59

I appreciate your website. This might help me a lot. Thanks.
What’s up every one, here every one is sharing these kinds of knowledge, therefore it’s good to read this web site, and I used to visit this webpage everyday.

Comment from 19가이드
Time 2019/12/10 at 17:00

Excellent web site you’ve got here.. It’s hard to find high-quality writing like yours nowadays.
I truly appreciate individuals like you! Take care!!

Trackback from adana escort
Time 2019/12/11 at 13:14

… [Trackback]

[…] Read More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from choi fun88 tren di dong
Time 2019/12/12 at 00:30

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from บาคาร่าออนไลน์
Time 2019/12/12 at 02:42

… [Trackback]

[…] Read More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Balaclava Radiology
Time 2019/12/12 at 05:29

… [Trackback]

[…] Here you will find 4908 more Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Comment from https://Teampages.com/
Time 2019/12/12 at 06:11

This works much like hypnosis just reprogram fault the mind we refer
to because your sub-conscious mind and possess it generate confidence inside areas you want and require
it in. You won’t have to worry about the issue appearing again in another six months.
Biomass, being of the renewable energies,
can often be touted as a clean and carbon neutral energy resource.

Trackback from dubai permanent residency
Time 2019/12/12 at 17:37

… [Trackback]

[…] Find More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Togel OnLine
Time 2019/12/13 at 14:55

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Hot Wife Captions
Time 2019/12/14 at 02:12

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Ethereum qr code generator
Time 2019/12/14 at 21:49

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Litecoin qr code generator
Time 2019/12/14 at 22:08

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from http://coffeegot.com/
Time 2019/12/15 at 16:12

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from สล๊อตlive22
Time 2019/12/16 at 04:14

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from JokerSlot
Time 2019/12/17 at 14:34

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from CBD Oil for Dogs
Time 2019/12/17 at 23:55

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from celebs nsfw
Time 2019/12/18 at 09:47

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from website
Time 2019/12/19 at 08:29

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from CBD OIL
Time 2019/12/19 at 09:43

… [Trackback]

[…] Find More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Comment from 토토사이트
Time 2019/12/23 at 05:58

You nailed it. Thank you for taking the time. I’ll check again to find out more and recommend my coworkers about your website.

Comment from 토토사이트
Time 2019/12/23 at 05:59

I enjoyed reading this. My thanks for posting that. I’ll check here to see what’s new and recommend my neighbors about your writing.

Comment from 토토
Time 2019/12/23 at 06:00

Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thank you once again.

Comment from 바카라사이트
Time 2019/12/23 at 06:00

I’m extremely impressed with your writing abilities as well as with the format for your weblog.

Comment from 일본야동
Time 2019/12/23 at 06:01

If you wish for to obtain a good deal from this paragraph then you have to apply these methods to your won blog.

Comment from 토토사이트
Time 2019/12/23 at 06:02

Hi to all, the contents existing at this web page are genuinely remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.

Comment from 토토사이트
Time 2019/12/23 at 06:02

What’s up Dear, are you genuinely visiting this site daily, if so then you will without doubt get nice know-how.

Comment from 스포츠토토.me
Time 2019/12/23 at 15:08

I once aain fund myself spending a signif?cаnt mount ?ff time bοth reading and leaving comments.
Βut soo that, iit wаs stil? worthwhile!

Comment from 토토픽인포
Time 2019/12/23 at 15:09

That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Simple but very accurate information? Many thanks for sharing thi one.
A must read article!

Comment from oncasinosite.info
Time 2019/12/23 at 15:10

Wonderful article! That is the kind of information that are
meant to be shared around the net. Disgrace on the seek engines for not positioning this publish upper!
Come on over and talk over with my site . Thank you =)

Trackback from gomovies.bid
Time 2019/12/24 at 11:58

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from tipobet
Time 2019/12/28 at 12:10

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Here are some tips from world travelers to keep you safe while you travel
Time 2020/01/15 at 08:29

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from CBD Oil
Time 2020/01/16 at 09:56

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from หวยเด็ด
Time 2020/01/17 at 02:02

… [Trackback]

[…] Here you will find 27961 additional Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Dabi Wall Art
Time 2020/01/17 at 23:16

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from weverse
Time 2020/01/18 at 14:51

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from cvv shop
Time 2020/01/19 at 10:55

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Paket Wisata Bali
Time 2020/01/20 at 01:07

… [Trackback]

[…] Find More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from ras al khaimah company formation
Time 2020/01/21 at 02:51

… [Trackback]

[…] Read More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from บาคาร่า
Time 2020/01/23 at 00:32

… [Trackback]

[…] Read More here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from salt lake city
Time 2020/01/24 at 00:20

… [Trackback]

[…] Find More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from 4Change Energy rates
Time 2020/01/24 at 02:18

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from los angeles
Time 2020/01/24 at 18:44

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from fabet.vip
Time 2020/01/25 at 00:29

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from happyluke
Time 2020/01/27 at 00:22

… [Trackback]

[…] Find More here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from Azira Torbor
Time 2020/01/29 at 15:51

… [Trackback]

[…] There you will find 14896 more Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from colorado springs
Time 2020/01/30 at 17:44

… [Trackback]

[…] Find More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Comment from Www.shangpinzhaipei.com/comment/html/?68893.html
Time 2020/01/31 at 19:19

It increases the likelihood ass soonn as i’ve gaining lots of views
from Google. If you haven’t already yoou should register.
Some peopple are really good aat article writing for the reason that promote their skills properly.

Comment from Anli.lhxh.cn/comment/html/?58110.html
Time 2020/02/01 at 00:36

For example, one does paid Ough.S. $ 1 write a 500 word article is spend a half-hour doing the
research? Build good reputation a online ground. Nevertheless requires a few skills, and writing is onee associated with.

Trackback from youtube subscribers
Time 2020/02/03 at 00:18

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from digital agency
Time 2020/02/05 at 00:08

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from w88 asia
Time 2020/02/06 at 00:21

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from satta king
Time 2020/02/06 at 08:47

… [Trackback]

[…] Here you will find 4672 additional Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from satta king
Time 2020/02/07 at 07:07

… [Trackback]

[…] Find More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from garage door opener prices
Time 2020/02/11 at 00:27

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from vao 1xbet
Time 2020/02/14 at 00:24

… [Trackback]

[…] Find More here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from https://islandpropertyexpert.com/
Time 2020/02/15 at 15:36

… [Trackback]

[…] There you can find 19248 additional Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Trackback from https://placervillehomes.com/
Time 2020/02/15 at 23:24

… [Trackback]

[…] Here you will find 88974 more Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/vyjadreni-k-memu-zatceni/ […]

Write a comment