Site menu:

“Mezi světem radikálních akademiků a lidí, kteří se pouští do boje se svými vykořisťovateli, je nutný intelektuální odstup – nutný je proto, že akademik říká jen své akademické věci, které jsou na míle vzdálené zkušenosti „chudých“ nebo kohokoli jiného, o kom mluví.”

skupina Aufheben

  • oblíbené weby

http://antifenix.noblogs.org/

105 best images about Anarchist Art on Pinterest | Freedom ...

libcom fan art

RSS Sol!s

RSS Třídní válka

RSS Přátelé komunizace

RSS Kolektivně proti kapitálu

RSS Anarchistická federace

RSS Knihovnička Starého Krtka

RSS Historický spolek Zádruha

RSS For the animals

Site search

Categories

Svět nám podává jed a nutí nás provádět zbytečné a hnusné činnosti; vnucuje nám potřebu peněz a zbavuje nás vášnivých vztahů. Stárneme mezi muži a ženami, nemajícími žádné sny, jsme cizinci v realitě, neposkytující žádný prostor projevům štědrosti. Nejsme stoupenci sebezapírání. Jde prostě o to, že to nejlepší, co nám tato společnost může nabídnout (kariéra, sláva, náhlý zisk, „láska“), nás jednoduše vůbec nezajímá. Vydávání rozkazů se nám hnusí stejně jako jejich plnění. Jsme vykořisťováni jako kdokoli jiný a chceme s vykořisťováním skoncovat. Pro nás vzpoura nepotřebuje žádné jiné ospravedlnění.”

Anonym

Lukáš rád pročítá tyto weby

RSS Anarchist news

RSS Act for freedom now!

RSS Eelephant editions

RSS Seattle Solidarity Network

RSS Crimethinc

RSS 325

Boj o Řízkárnu

Reportáž z demonstrace proti Řízkárně

Zatýkání při močení na věznici

Solidární vzkaz anarchistům před vazební věznicí Praha – Ruzyně

Archives

Čistá města – špinavá předměstí

Většina lidí se jistě shodne na tom, že bychom měli usilovat o to, aby města nebyla zaplněna hromadami odpadků.  Shoda v tomto bodě však nemusí automaticky znamenat, že všichni mají stejný pohled na to, jaké metody při odstraňování odpadků z měst využít. Životní praxe jasně ukazuje, že zdaleka ne každý kdo usiluje o čistá města, zároveň usiluje také o čistotu mimoměstských oblastí. Následuje jeden popis konkrétního příkladu.

Na pražském Žižkově se nyní můžeme setkat s plakáty na odpadkových koších určených pro směsný odpad. Za instalací těchto plakátů stojí občanské sdružení Čistá města (o kterém však lze nalézt velmi málo informací a podobná kampaň tohoto sdružení byla již před třemi lety kritizována jako pochybná). Plakáty se svým obsahem snaží apelovat na udržování čistoty města. Tento cíl sám o sobě samozřejmě není špatný. Problém je však ve způsobu, kterým toho cíle má podle plakátů být dosaženo. Na jednom z nich je například zobrazena PET lahev a slupka od banánu. Tyto obrázky jsou doplněny nápisem „PATŘÍME SEM!“

Toto sdělení je neakceptovatelné a to z pochopitelného důvodu. Ani slupka ani PET lahev totiž nemá v koši na směsný odpad co dělat! Slupka je bioodpad a patří na kompost nebo do bioplynové stanice. PET lahev je zase plast a po té co doslouží, by měla být navrácena do procesu recyklace a přeměněna v užitečný produkt.

Je velmi nezodpovědné lidem říkat, aby veškerý odpad házeli do koše na „směsný komunál“, místo toho aby se propagovalo důsledné třídění a kompostování odpadu. Sebevětší apel na čistotu města se zdá být jen výkřikem pokrytectví, pokud tento apel vychází od lidí, kteří místo prevence, recyklace a kompostování pomáhají plnit skládky recyklovatelnými a kompostovatelnými materiály. Apelovat na lidi, aby neházeli PET lahve na ulici, ale do odpadkového koše možná vede k čistotě ulic ve městě. Současně to ale vede také k výraznému znečištění předměstí. Tam totiž jsou špinavé skládky, na které se sváží nevytříděný odpad.

Pokud usilujeme o čistá města, neměli bychom svůj pohled odvracet od toho, kde končí „nečistoty“, které vyvážíme z ulic. Při důsledném třídění a díky recyklaci se z „nečistot“ stávají nové využitelné věci. Při hromadění a míchání recyklovatelných složek v odpadkových koších se ale „nečistoty“ pouze převáží z center měst na předměstské skládky. Nečistoty v takovém případě nemizí, ale pouze se přesouvají z bodu „A“ do bodu „B“. Je to podobné asi jako když nezodpovědné děti zametají smetí z povrchu koberce přímo pod koberec. Koberec z vrchu pak možná vypadá úhledně. Pod jeho povrchem se ale hromadí mnoho nebezpečných nečistot podobně jako pod povrchem „rekultivované“ skládky, která „roste“ za čistým městem.

Comments

Comment from Randhurse
Time 2019/06/03 at 05:36

Spironolactone Buy buy generic cialis online Can Cephalexin Cure Chlamydia

Comment from Austei
Time 2019/06/29 at 19:35

Farmacia Viagra Espana Cipro 500mg Tab Price Zithromax Face Rash proscar shopping Clobetasol Can I Purchase Website Shop Newark Does Amoxicillin Treat Stds Cephalexin For Pet

Comment from LesbouplE
Time 2019/06/29 at 21:57

Nizagara From India Zentel Visa Accepted By Money Order Without Perscription online pharmacy Dutasteride Shop Viagra Preise In Deutschland Craiglistgeneric Viagra Online