Site menu:

“Mezi světem radikálních akademiků a lidí, kteří se pouští do boje se svými vykořisťovateli, je nutný intelektuální odstup – nutný je proto, že akademik říká jen své akademické věci, které jsou na míle vzdálené zkušenosti „chudých“ nebo kohokoli jiného, o kom mluví.”

skupina Aufheben

  • oblíbené weby

http://antifenix.noblogs.org/

105 best images about Anarchist Art on Pinterest | Freedom ...

libcom fan art

RSS Sol!s

RSS Třídní válka

RSS Přátelé komunizace

RSS Kolektivně proti kapitálu

RSS Anarchistická federace

RSS Knihovnička Starého Krtka

RSS Historický spolek Zádruha

RSS For the animals

Site search

Categories

Svět nám podává jed a nutí nás provádět zbytečné a hnusné činnosti; vnucuje nám potřebu peněz a zbavuje nás vášnivých vztahů. Stárneme mezi muži a ženami, nemajícími žádné sny, jsme cizinci v realitě, neposkytující žádný prostor projevům štědrosti. Nejsme stoupenci sebezapírání. Jde prostě o to, že to nejlepší, co nám tato společnost může nabídnout (kariéra, sláva, náhlý zisk, „láska“), nás jednoduše vůbec nezajímá. Vydávání rozkazů se nám hnusí stejně jako jejich plnění. Jsme vykořisťováni jako kdokoli jiný a chceme s vykořisťováním skoncovat. Pro nás vzpoura nepotřebuje žádné jiné ospravedlnění.”

Anonym

Lukáš rád pročítá tyto weby

RSS Anarchist news

RSS Act for freedom now!

RSS Eelephant editions

RSS Seattle Solidarity Network

RSS Crimethinc

RSS 325

Boj o Řízkárnu

Reportáž z demonstrace proti Řízkárně

Zatýkání při močení na věznici

Solidární vzkaz anarchistům před vazební věznicí Praha – Ruzyně

Archives

Odcházím!

Chtěl bych tímto oznámit, že jsem se rozhodl opustit anarchistickou skupinu ve které jsem působil a nechci být součástí žádné jiné. Důvodů mám více a nebudu zde všechny jmenovat. Pozastavím se jen u jednoho.

Již delší dobu jsem se setkával s tím, že jisté osoby ke mně chovají antipatie a nemohou mě vystát. Vlastní nepřátelský přístup pak plošně uplatňují také na skupiny ve kterých jsem působil i na jejich členskou základnu. Přinejmenším si udržují odstup, ale velmi často také aktivně komplikují a maří činnost skupin se mnou spojených. Přistupují ke mně jako bych byl toxický jed, který automaticky kontaminuje všechny se kterými spolupracuji. A podle toho také pak s mými přáteli jednají: bez respektu a ignorantsky. Opouštím skupinu aby toto dále nepokračovalo. Dělám to z úcty k mým přátelům a hodnotám, které zastáváme.

Nechci více rozvádět, proč přístup některých lidí je nespravedlivý vůči osobám ve skupinách kterých jsem byl součástí a proč to v důsledku škodí lidem, kterým ty skupiny poskytují důležitou podporu. Bylo by to na dlouhé vyprávění. Ti, kterých se to týká stejně takové věci nechtějí slyšet. Natož aby si z toho něco praktického odnesli a sebekriticky reflektovali své chyby. Samotné vyslovení pravdy prostě nestačí k tomu aby se něco změnilo.

Odcházím a už nejsem v žádné anarchistické skupině, protože nechci být překážkou. Každý ať si to přebere po svém. Vždy existovali anarchisté, kteří jednají jako nepřátelé anarchie. Myslím, že právě oni se společně s policisty budou z mého rozhodnutí radovat. Počítám s tím, ale neznepokojuje mě to. Vysmívám se jejich povrchní naivitě, která jim nedovolí pochopit, že toto žádný důvod k radosti není.

25. 12. 2020