Site menu:

Site search

Categories

Archives

Odcházím!

Chtěl bych tímto oznámit, že jsem se rozhodl opustit anarchistickou skupinu ve které jsem působil a nechci být součástí žádné jiné. Důvodů mám více a nebudu zde všechny jmenovat. Pozastavím se jen u jednoho.

Již delší dobu jsem se setkával s tím, že jisté osoby ke mně chovají antipatie a nemohou mě vystát. Vlastní nepřátelský přístup pak plošně uplatňují také na skupiny ve kterých jsem působil i na jejich členskou základnu. Přinejmenším si udržují odstup, ale velmi často také aktivně komplikují a maří činnost skupin se mnou spojených. Přistupují ke mně jako bych byl toxický jed, který automaticky kontaminuje všechny se kterými spolupracuji. A podle toho také pak s mými přáteli jednají: bez respektu a ignorantsky. Opouštím skupinu aby toto dále nepokračovalo. Dělám to z úcty k mým přátelům a hodnotám, které zastáváme.

Nechci více rozvádět, proč přístup některých lidí je nespravedlivý vůči osobám ve skupinách kterých jsem byl součástí a proč to v důsledku škodí lidem, kterým ty skupiny poskytují důležitou podporu. Bylo by to na dlouhé vyprávění. Ti, kterých se to týká stejně takové věci nechtějí slyšet. Natož aby si z toho něco praktického odnesli a sebekriticky reflektovali své chyby. Samotné vyslovení pravdy prostě nestačí k tomu aby se něco změnilo.

Odcházím a už nejsem v žádné anarchistické skupině, protože nechci být překážkou. Každý ať si to přebere po svém. Vždy existovali anarchisté, kteří jednají jako nepřátelé anarchie. Myslím, že právě oni se společně s policisty budou z mého rozhodnutí radovat. Počítám s tím, ale neznepokojuje mě to. Vysmívám se jejich povrchní naivitě, která jim nedovolí pochopit, že toto žádný důvod k radosti není.

25. 12. 2020