Site menu:

“Mezi světem radikálních akademiků a lidí, kteří se pouští do boje se svými vykořisťovateli, je nutný intelektuální odstup – nutný je proto, že akademik říká jen své akademické věci, které jsou na míle vzdálené zkušenosti „chudých“ nebo kohokoli jiného, o kom mluví.”

skupina Aufheben

Lukáš rád pročítá tyto weby

http://antifenix.noblogs.org/

Czarna Teoria

libcom fan art

RSS Sol!s

RSS Třídní válka

RSS Přátelé komunizace

RSS Kolektivně proti kapitálu

RSS Anarchistická federace

RSS Knihovnička Starého Krtka

RSS Historický spolek Zádruha

RSS For the animals

Recent Comments

Site search

Categories

Svět nám podává jed a nutí nás provádět zbytečné a hnusné činnosti; vnucuje nám potřebu peněz a zbavuje nás vášnivých vztahů. Stárneme mezi muži a ženami, nemajícími žádné sny, jsme cizinci v realitě, neposkytující žádný prostor projevům štědrosti. Nejsme stoupenci sebezapírání. Jde prostě o to, že to nejlepší, co nám tato společnost může nabídnout (kariéra, sláva, náhlý zisk, „láska“), nás jednoduše vůbec nezajímá. Vydávání rozkazů se nám hnusí stejně jako jejich plnění. Jsme vykořisťováni jako kdokoli jiný a chceme s vykořisťováním skoncovat. Pro nás vzpoura nepotřebuje žádné jiné ospravedlnění.”

Anonym

Lukáš rád pročítá tyto weby

RSS Anarchist news

RSS Act for freedom now!

RSS Eelephant editions

RSS Seattle Solidarity Network

RSS Crimethinc

RSS 325

Boj o Řízkárnu

Reportáž z demonstrace proti Řízkárně

Zatýkání při močení na věznici

Solidární vzkaz anarchistům před vazební věznicí Praha – Ruzyně

Archives

Dilema se vrací: Vyjednávat, nebo squatovat?

Po roce legalizovaného fungování sociálního centra Klinika hrozí, že kolektivu nebude probloužena smlouva. Znovu se tak stává aktuální otázka, jestli budovu squatovat, anebo vyjednávat s úřady o možnosti jejího legálního užívání.

***

Obávám se, že kolektiv nakonec zase přistoupí na vyjednávání. Tento přístup je totiž stále dost populární. Ukazují to vyjádření na webu Kliniky, ale také třeba nedávná přednáška Arnošta Nováka. Ten v ní uvedl:

„Byli jsme kritizovaní, že jsme jednali, ale i ve válce spolu nepřátelé jednají. Jednání je důkazem toho, že vás nepřítel uznává, vaši sílu, legitimitu, pozici. V momentě, kdy s vámi nepřítel nechce ani jednat, to také může znamenat, že vás vůbec neuznává, že vás chce zničit. Je to tedy mnohem komplexnější a složitější.“ (1)

Osobně se dívám na věc úplně jinak než Arnošt. Tvrdím, že pokud nás nepřítel nechce zničit, znamená to, že nepředstavujeme zase tak velký problém pro jeho svět, který je naším vězením. Když nás nepřítel zničit chce, znamená to, že jsme na správné cestě. Představujeme pro něj nebezpečí. Tedy nebezpečí pro vztahy vykořisťování a útlaku, které reprezentuje. Pokud nás ale nepřítel místo snahy zničit „uznává“ a je ochotný s námi jednat, znamená to, že nepřestavujeme alternativu schopnou překonat nepřátelský svět, ale jsme jeho neškodnou součástí. Jednání s námi má tuto neškodnost podtrhnout a ještě více nás připoutat ke kapitalistické normalitě. Takové jednání totiž vždy probíhá za podmínek určených nepřítelem (2). Na jím ovládnutém terénu a za pomoci struktur a procedur, které vyvinul na udržení svého systému v chodu.

Státní úřady nejsou našim terénem. Jejich zákony nejsou našimi pravidly. Byrokratická správa není naší metodou. Rozhodnutí vedená z vysokých pater státní politiky nejsou naší odpovědí na to, jak organizovat společenský život. Jmenované je relevantní, jen pokud uvažujeme a tom, jak to vše konfrontovat. Zdá se ale, že Klinika na místo toho stále podléhá iluzi, že to můžeme využít pro naše cíle, pokud instituce, byrokracii a politiku státu zdola „nakazíme“ demokratickými procedurami, horizontalismem a dobře formulovanými argumenty.

Nezkrotná síla

Naše síla může spočívat v tom, že odmítneme vyjednávat s nepřítelem v době, kdy on sám vyjednávání považuje za způsob, jak nás udržet mezi mantinely jeho vlastní politiky. Té samé politiky, které vzdorujeme s cílem ji zničit/odstranit. Když například zaměstnavatel vstupuje do vyjednávání s odbory, není to projevem síly pracujících. Je to pravý opak – slabost pracujících a taktická výhoda zaměstnavatele. Zaměstnavatel raději přistoupí na jednání s odboráři, aby dělnický boj udržel v legalistickém a umírněném rámci. Aby z divokých rebelů udělal psíky, kteří štěkají, ale nekoušou.

Kdyby zaměstnavatel odmítl uznat status odborů a nechtěl s nimi vyjednávat, riskoval by, že se odpor živelně rozšíří. Že dostane nekontolovatelnou podobu, která se bude konkretizovat třeba v sabotážích, divokých stávkách, okupacích, expropriacích atd. Proto každý šéf raději přistoupí na vyjednávání, ve kterém spatřuje prostředek zkrocení svých oponentů. „Rebelové“, kteří sedí se šéfem na jednání o míře vykořisťování prostě nebudou těmi, kteří by přistupovali ke konfrontacím, jejichž cílem je s vykořisťováním skoncovat, nikoliv se dohodnout na jeho formě.

Problémem odborů je, že aby jimi mohly zůstat, potřebují, aby nepřítel uznal jejich postavení vyjednavatele a tím je zbavil všeho skutečně podvratného. Aby si odbory zachovaly uznání zaměstnavatele, aby zůstaly tím, s kým je ochotný jednat, sami se aktivně podílejí na vytěsňování podvratných elementů ze svých struktur nebo se je snaží držet pod kontrolou. Tedy svádí je od konfrontace a přímé akce zpět k vyjednávání a byrokratické rutině. Když se během konfliktů dělníci sdružují ve skupinách nezávislých na odborech, aby organizovali divoké stávky, pouliční nepokoje nebo sabotáže a okupace, jsou odbory mezi prvními, kdo se snaží takové dělníky zastavit. Distancují se od nich, kritizují je nebo integrují zpět do odborových struktur. Kanalizují jejich hněv zpět do oficialit, které z takového hněvu udělají neškodnou „socdemáckou“ politiku. Ta pochopitelně může být natřena i na rudo nebo černorudo, jak ukazují různé historické události.

Stejně tak problém Kliniky je, že aby mohla být tím, čím je – legálním sociálním centrem – potřebuje „uznání“ ze strany nepřítele. Když toto uznání má a nepřítel je ochotný jednat, Klinika, podobně jako odbory, přistupuje k vytěsňování podvratných elementů, k distancování se od nich nebo ke snaze přesvědčit je, že síla spočívá v jednání s nepřítelem, nikoliv v útoku na něj. V praxi se to projevuje třeba tak, že lidé preferující squatování jsou překřičeni a „staženi“ zpět k jednacímu stolu. Nebo vzpomeňme na postoje Kliniky k pokusu o zapálení policejního auta Anarchistickou solidární akcí nebo k Síti revolučních buněk, která nejednou útočila na policejní cíle v solidaritě se squatterskými projekty.

Klinika prostě zaujímá postoj: My jsme ti hodní, kteří pro stát nepředstavují nebezpečí. Vaše instituce a procedury akceptujeme. Nám nejde o to je odstranit. Chceme je demokratizovat. Pojďte s námi jednat na vašem písečku. Jste partneři pro diskuzi, zatímco ti, kteří odmítají uznat vaši legitimitu a útočí na vás, jsou těmi, od kterých se my distancujeme.

Kroky zpět, nebo kupředu?

Cílem tohoto textu není tvdit, že musíme vždy zaujmout postoj: raději zemřít, než vyjednávat a ustupovat státním institucím. Jde spíše o to uznat, že tam, kde na vyjednávání přistoupíme nebo institucím ustupujeme, tam jde o velký limit našeho úsilí. Je to naše slabina, kterou bychom se neměli snažit vykreslovat jako naši přednost, sílu či úspěch. Jde o to věci pojmenovávat jejich skutečnými „jmény“. Slabina prostě není předností. Ústupek není pohybem kupředu. Tam, kde slabina existuje, měla by být přítomná i snaha ji překonat namísto jejího přehlížení.

Sám jsem se podílel na projektech, kde se takové otázky musely řešit. Například když jsme provozovali komunitní centrum Ateneo v Mostě, pronajímali jsme si prostor legální cestou. Mohli jsme sice za úspěch považovat, že prostor byl samosprávný a věnoval se antikapitalistické teorii i praxi. Zároveň jsme ale museli uznat limit našeho úsilí. Tedy to, že jsme akceptovali soukromé vlastnictví budovy a platili nájem místo toho, abychom squatovali. Byl to náš nedostatek a slabina. Stejně jako v případě Kliniky je to ochota vyjednávat s představiteli státu o legalizaci projektu a opíjet se přitom iluzí, že to je známka úspěchu.

Je tady ale i výrazný rozdíl. Naše slabina konkretizovaná v placení nájmu vycházela z neexistujících kapacit pro squatování. V Mostě nebylo dost lidí schopných squatovat a squat bránit před intervencí státu. To byla naše slabina, avšak přiznaná a reflektovaná. V případě Kliniky ale existuje větší společenská síla, která má potenciál na to budovu squatovat a čelit státu. Slabina Kliniky – přistoupení na jednání s úřady namísto squatování, tedy je spíše chybnou taktickou volbou než nevyhnutelností. Možnost squatovat a vzdorovat v jejím případě stále existuje. Šance na úspěch je poměrně velká, ale v minulosti byla přidušena politikou zcela zbytečných ústupků.

Klinice teď hrozí vypovězení smlouvy a vystěhování. Je to velká výzva. Kolektiv nyní může kriticky zhodnotit předchozí taktické chyby a vyvodit z toho pozitivní změny vlastní praxe. Udělá to, nebo chyby bude jen nadále opakovat a vydávat za úspěchy? Bude následovat squatování, nebo vyjednávání s nepřáteli v souladu s jejich pravidly?

Lukáš Borl, únor 2016

__________________________

Poznámky a zdroje:

(1) Citováno z přepisu přednášky Arnošta Nováka ze semináře Autonomní politika pro 21. století, který proběhl 13. února na Klinice. Přepis ja na webu Anarchistické federace http://www.afed.cz/text/6369/jak-s-autonomni-politikou-v-cesku

(2) Jednání probíhá za podmínek určených nepřítelem dokonce i v případě, že tomu předchází tlak přímé akce. Tak jako to bylo v případě prvotního nelegálního obsazení Kliniky. Jednání probíhá v souladu s úředními procedurami a legislativními předpisy. Konečné rozhodnutí tedy stojí vždy na politickém subjektu, se kterým se jedná, bez ohledu na to, jaké padnou argumenty aktivistů a kolik hlasů je podpoří. Znamená to tedy, že aktivistům je přiznáno právo vstoupit do jednání, ale možnost rozhodnout je ponechána tomu, s kým jednají. On tedy určuje podmínky.

Comments

Comment from Frantat
Time 2019/06/02 at 20:51

Viagra Pfizer Vente En Ligne Comprar Cialis Valencia Sin Receta viagra Ed Medication Samples Acheter Du Cialis Generique

Comment from Frantat
Time 2019/07/04 at 15:55

Cheap Effexor Xr Online Vente Viagra Sur Internet Zithromax Guide Farmacias Online Sin Receta

Comment from Frantat
Time 2019/07/11 at 17:44

Clomid En Cas D Oubli Cytotec Acheter viagra prescription Levitra 20 Mg Cost Cialis Forum Taglich Cialis Lilly Online

Comment from Austei
Time 2019/07/13 at 06:46

Cialis Kaufen Preise Clomid Et Utrogestan Cialis 5 Posologia viagra Viagra Store In Canada

Comment from Frantat
Time 2019/07/20 at 01:16

Propecia Pagina viagra en ligne livraison express Propecia Buy Australia

Trackback from fun88
Time 2019/10/06 at 00:17

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from houses for sale in Southwood Tallahassee FL
Time 2019/10/06 at 01:32

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from บาคาร่า
Time 2019/10/06 at 02:52

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from ไฮไลท์บอล
Time 2019/10/08 at 00:31

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from download
Time 2019/10/08 at 20:06

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from buy video views
Time 2019/10/08 at 20:45

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from dj sax and percussion in London
Time 2019/10/08 at 21:34

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from บาคาร่าออนไลน์
Time 2019/10/09 at 00:45

… [Trackback]

[…] Here you will find 23257 additional Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Kids Package
Time 2019/10/09 at 02:50

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Kids Beds
Time 2019/10/09 at 05:18

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Kids Beds
Time 2019/10/09 at 05:31

… [Trackback]

[…] Find More Info here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Kids Desks
Time 2019/10/09 at 08:00

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from slotxo
Time 2019/10/09 at 10:32

… [Trackback]

[…] Here you can find 82751 additional Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from 토토사이트추천
Time 2019/10/09 at 12:22

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from ดูหนังผ่านมือถือ
Time 2019/10/10 at 01:01

… [Trackback]

[…] Find More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from syair sgp
Time 2019/10/10 at 18:20

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from The Woodlands TX homes for sale
Time 2019/10/11 at 00:55

… [Trackback]

[…] Find More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from las vegas sensual massage
Time 2019/10/11 at 08:02

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from ty le ca cuoc bong da hom nay
Time 2019/10/13 at 16:07

… [Trackback]

[…] Find More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from London busty escorts, Birmingham escorts, Glasgow escorts, Liverpool escorts
Time 2019/10/13 at 16:31

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Audi Greensboro service Department
Time 2019/10/13 at 17:36

… [Trackback]

[…] There you will find 46357 more Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from evil eye jewelry
Time 2019/10/13 at 19:03

… [Trackback]

[…] There you can find 77544 additional Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from fun88
Time 2019/10/14 at 02:05

… [Trackback]

[…] Here you will find 39529 more Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from seo agencies
Time 2019/10/14 at 11:07

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from buy on vividads
Time 2019/10/15 at 01:10

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Oploverz
Time 2019/10/15 at 13:24

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Oluta
Time 2019/10/16 at 01:48

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from his explanation
Time 2019/10/16 at 03:20

… [Trackback]

[…] Read More here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Comment from mm88ufa
Time 2019/10/17 at 00:37

During this period, the financial condition began to deteriorate. MM88UFA

Trackback from w88club
Time 2019/10/17 at 11:25

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Christmas party dj
Time 2019/10/17 at 16:18

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from https://mtmeca.com
Time 2019/10/18 at 01:11

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from https://www.kbeton.com
Time 2019/10/18 at 01:18

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from forex payment processing
Time 2019/10/18 at 02:14

… [Trackback]

[…] There you can find 77717 additional Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Pulse Power Energy Plans
Time 2019/10/19 at 02:18

… [Trackback]

[…] Read More here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from ketquabongdatructuyen
Time 2019/10/20 at 00:22

… [Trackback]

[…] Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Ixtapaluca
Time 2019/10/21 at 02:39

… [Trackback]

[…] Find More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from ไฮไลท์บอลเมื่อคืน
Time 2019/10/21 at 04:14

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from หวยลาว
Time 2019/10/21 at 05:08

… [Trackback]

[…] Here you can find 74203 more Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from https://teenchatrooms.co.uk
Time 2019/10/21 at 14:12

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from junior solheim
Time 2019/10/21 at 15:10

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from https://freechatrooms.co.uk
Time 2019/10/21 at 15:44

… [Trackback]

[…] Find More here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from indiachatrooms.in
Time 2019/10/21 at 17:03

… [Trackback]

[…] Here you will find 15361 additional Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from sexchatrooms.co.uk
Time 2019/10/21 at 18:42

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Alpha88
Time 2019/10/22 at 02:42

… [Trackback]

[…] Find More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from โปรโมชั่น188BET
Time 2019/10/22 at 04:09

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from ทางเข้าALPHA88
Time 2019/10/22 at 05:28

… [Trackback]

[…] Read More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from golden678.net
Time 2019/10/22 at 06:21

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from forex signals
Time 2019/10/22 at 13:13

… [Trackback]

[…] Here you will find 54788 more Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from FP Markets broker review
Time 2019/10/22 at 16:09

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Forex Charts
Time 2019/10/22 at 17:07

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from https://www.findnctrianglehomes.com/
Time 2019/10/23 at 11:51

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from https://findahomeincharlottesvilleva.com/
Time 2019/10/23 at 12:40

… [Trackback]

[…] There you will find 27099 additional Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from แทงบอลออนไลน์
Time 2019/10/23 at 12:50

… [Trackback]

[…] Here you can find 62345 additional Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Businesslistify
Time 2019/10/23 at 17:16

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Mazlo
Time 2019/10/23 at 19:29

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from xvideo hd
Time 2019/10/24 at 16:12

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Top Hilton Head Island Schools
Time 2019/10/25 at 02:14

… [Trackback]

[…] There you can find 1013 more Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Green Mountain energy plans
Time 2019/10/26 at 10:34

… [Trackback]

[…] Find More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Cirro Energy plans
Time 2019/10/29 at 09:51

… [Trackback]

[…] Find More Info here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from syair sgp
Time 2019/10/29 at 10:47

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from fmovies.gallery
Time 2019/10/29 at 13:35

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from img academy camp
Time 2019/10/29 at 14:02

… [Trackback]

[…] Here you can find 29045 additional Info to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from https://www4.1movies.is/
Time 2019/10/29 at 14:58

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from https://123movies.pics/
Time 2019/10/29 at 15:39

… [Trackback]

[…] Find More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from CBD Oil for Dogs
Time 2019/10/30 at 23:09

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from varaa hotellihuone
Time 2019/10/31 at 02:17

… [Trackback]

[…] There you can find 79505 more Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Champoton
Time 2019/10/31 at 03:49

… [Trackback]

[…] Read More Information here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Plakat Jakart
Time 2019/10/31 at 09:40

… [Trackback]

[…] There you can find 32765 additional Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from udaipur call girls
Time 2019/10/31 at 15:23

… [Trackback]

[…] Find More here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from fun88
Time 2019/11/01 at 02:23

… [Trackback]

[…] Find More Info here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Electricity Providers
Time 2019/11/02 at 00:51

… [Trackback]

[…] Here you can find 48901 additional Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Reliant Energy Rates
Time 2019/11/03 at 00:31

… [Trackback]

[…] There you will find 58617 additional Info on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from apps developer
Time 2019/11/04 at 02:21

… [Trackback]

[…] Information on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from www.squeeqee.co.uk
Time 2019/11/04 at 13:24

… [Trackback]

[…] Find More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from groupe de trading gratuit
Time 2019/11/04 at 21:16

… [Trackback]

[…] Read More on to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from home
Time 2019/11/05 at 03:11

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from tło na yt
Time 2019/11/05 at 13:18

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from nha cai w88
Time 2019/11/06 at 12:34

… [Trackback]

[…] Read More Info here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from soccer 10 results
Time 2019/11/06 at 13:26

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from Power to Choose Tx
Time 2019/11/07 at 01:29

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from cosmetic dentistry,
Time 2019/11/09 at 00:15

… [Trackback]

[…] Here you will find 1272 additional Information to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Comment from wholesale silver jewelry
Time 2019/11/09 at 04:19

Hey this article is good. Keep doing this man xD

Comment from wholesale jewelry
Time 2019/11/09 at 04:30

hey man this good xD

Comment from Wholesale Marcasite Ring
Time 2019/11/09 at 04:38

Seriously. i like your blog.

Comment from Jewelry Manufacturer
Time 2019/11/09 at 08:36

This is the best . i like it 😀

Comment from Wholesale Marcasite Jewelry
Time 2019/11/09 at 08:49

Vote up for this blog . GG

Trackback from du che
Time 2019/11/09 at 13:09

… [Trackback]

[…] Read More on on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from all in one box mod
Time 2019/11/10 at 02:37

… [Trackback]

[…] Read More here on that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Trackback from band saw reviews
Time 2019/11/10 at 02:49

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: lukasborl.noblogs.org/dilema-se-vraci-vyjednavat-nebo-squatovat/ […]

Comment from Green Agate Marcasite Ring
Time 2019/11/10 at 04:41

Ahhh **** Here we go again. good blog

Comment from Red Agate Marcasite Ring
Time 2019/11/10 at 04:56

i like your attitude.

Write a comment